Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden:

Algemeen
Speed Clean Mobile (verder te noemen: SCM) zal de aangevraagde / aangeboden raambekleding reinigen met behulp van hi-tech ultrasone reinigingsapparatuur. Dit is een effectieve en veilige methode voor de reiniging en reconditionering van uw kostbare raambekleding inclusief bovenbak, onderlat , touwtjes e.d. Voor reiniging wordt over het algemeen het advies gegeven 1 x per 2 á 3 jaar te reinigen. Indien er wordt gerookt, gekookt of men in een omgeving woont waar relatief meer smog is strekt het tot aanbeveling bovenstaande frequentie aan te houden teneinde een goed resultaat te garanderen.

Montage
SCM demonteert de raambekleding zelf, reinigt deze en monteert deze weer; de service is all-in en maakt onderdeel uit van de prijzen. Bij uitvoering is het gewenst de producten toegankelijk te maken en de vensterbanken zoveel mogelijk vrij te maken van obstakels en/of kwetsbare eigendommen. Indien de klant de raambekleding zelf heeft gedemonteerd zal SCM niet voor montage zorg dragen omdat zij dan niet in de gelegenheid is gesteld vooraf het product te controleren op status, functioneren en te coderen. Het al dan niet demonteren en monteren heeft geen invloed vermelde reinigingsprijs.

Reinigingsresultaat
Onze reinigingsmethode wordt actief geadviseerd door o.a. Luxaflex®, B&C, Verosol en Multisol. Bij raambekleding van stof zijn niet alle vervuilingen verwijderbaar. Wij garanderen dan ook niet dat de raambekleding 100% schoon wordt. Met name “walm” van open haarden, kaarsen en uitlaatgassen zijn moeilijk te verwijderen en kunnen zich in de raambekleding verplaatsen. Bij Luminette kan kreuk optreden. Bij gordijn en/of vitrage producten geld een maximale krimptollerantie van < 2%.

Garantie
SCM garandeert dat raambekleding van de erkende leveranciers zoals Luxaflex®, Verosol, B&C, Multisol, maar ook de meeste andere maatwerkproducten goed bestand zijn tegen ultrasonore reiniging. Echter bij alle (stoffen) producten dient de klant altijd zelf bij de leverancier na te gaan of deze geschikt zijn voor ultrasonore reiniging. Decoratie(s) en/of assesoires vallen niet onder de garantie. De klant verklaart bij opdracht dat hij gecontroleerd heeft dat de raambekleding voor ultrasonore reiniging geschikt is. Producten van 20 jaar oud zijn over het algemeen prima te reinigen. Maar is wel altijd voor eigen risico.

Beschadigingen
Indien SCM voor de reiniging beschadigingen aan de raambekleding heeft geconstateerd, dan worden die geregistreerd op de orderbon en/of d.m.v. fotografie. Indien de raambekleding niet door SCM is afgehaald was het niet mogelijk eventuele beschadigingen van tevoren te constateren. Indien SCM de raambekleding niet heeft afgehaald kan SCM dan ook nimmer aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen aan de raambekleding.

Betaling
De kosten van de reiniging zullen bij aflevering van de gereinigde raambekleding ter plaatse contant door de klant worden voldaan. Bij afwijkingen in de opgegeven hoeveelheden behouden wij het recht voor e.e.a. na te meten en de uiteindelijke rekening te corrigeren met het verschil. U dient er tevens rekening mee te houden dat voor kleine elementen een minimale berekening van toepassing is van 1 M2. Indien producten na opdracht niet reinigbaar blijken te zijn (omdat de opdrachtgever zelf heeft verzuimd te informeren bij de leverancier en/of dealer of de producten reinigbaar zijn) worden wel de voorrijkosten in rekening gebracht. Deze dient ook door opdrachtgever ter plaatse contant / pin te worden voldaan.